Kategorie: Aktuality

KRITÉRIA pro přijímání dětí pro šk.rok 2024/2025

Mateřská škola, Lanškroun, Wolkerova 85 , okres Ústí nad Orlicí

e-mail: mswolkerova@inlan.cz, tel. 465 322 596 PSČ 563 01

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Příloha č.2 ke směrnici ,,Přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání pro školní rok 2024-2025“, č.j. MSW 47/2024/RE

 

KRITÉRIA PRO PŘIJÍMÁNÍ DĚTÍ K PŘEDŠKOLNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ

v Mateřské škole, Lanškroun, Wolkerova 85, okres Ústí nad Orlicí

pro školní rok 2024-2025

Počet přijatých dětí je vázán na materiální, hygienické a další podmínky školy, na individuální potřeby dětí mateřské školy a na jejich ochranu a bezpečnost. Do stanovení počtu celkově přijímaných dětí se promítají počty dětí s přiznanými podpůrnými opatřeními a počty dětí mladších tří let zařazených v jednotlivých třídách (dle §2 vyhlášky č.14/2005 Sb. v platném znění).

 

  1. Přednostní přijetí mají děti, které svým trvalým pobytem (cizinci svým místem pobytu) přísluší ke školskému obvodu školy a před začátkem školního roku, tzn. ke dni 31.8.2024, dosáhnou nejméně třetího roku věku, uplatněné v době zápisu do mateřské školy.

 

  1. Dále se přijímají děti, které k 31.8.2024 dovršily nejméně tří let věku, mají trvalý pobyt v Lanškrouně (cizinci místo pobytu) a nepřísluší ke školskému obvodu školy, uplatněné v době zápisu do mateřské školy. Tyto děti jsou přijímány dle věku od nejstaršího.

 

  1. Dále se přijímají děti, které k 31.8. 2024 dovrší nejméně dvou let věku, mají trvalý pobyt v Lanškrouně (cizinci místo pobytu), a to příslušící ke školskému obvodu školy či spádové k jinému obvodu školy, uplatněné v době zápisu do mateřské školy. Tyto děti jsou přijímány dle věku od nejstaršího.

 

  1. Dále se přijímají děti, které k 31.8.2024 dovršily nejméně tří let věku, nemají trvalý pobyt v Lanškrouně (cizinci místo pobytu) a tudíž nepřísluší ke školskému obvodu školy, uplatněné v době zápisu do mateřské školy. Tyto děti jsou přijímány dle věku od nejstaršího.

 

Způsob řazení dětí:

Nejdříve jsou přijímány všechny děti splňující hledisko 1. Poté děti splňující hledisko 2 řazené dle věku od nejstaršího (rok, měsíc, den narození), následuje řazení dětí splňující hledisko 3 dle věku od nejstaršího (rok, měsíc, den narození) a nakonec se přistupuje k hledisku 4, v němž jsou děti řazeny také dle věku od nejstaršího (rok, měsíc, den narození).

V případě, že je třeba rozhodnout o přijetí či nepřijetí u dětí stejného data narození

v kritériích 2,3,4, je přistoupeno k losování. Losuje ředitelka mateřské školy za přítomnosti určeného pedagoga školy. Zákonným zástupcům těchto dětí je nabídnuta možnost být u losování.

 

Dítě může být přijato k předškolnímu vzdělávání i v průběhu školního roku. Na uvolněná místa se nevyhlašuje v průběhu roku samostatný zápis.

 

Mgr. Kristina Popelářová, Dis., ředitelka školy

V Lanškrouně dne 10.4.2024

 

print Formát pro tisk