Kategorie: Aktuality

LETNÍ PROVOZ MŠ

Mateřská škola, Lanškroun, Wolkerova 85, okres Ústí nad Orlicí

OZNÁMENÍ O PŘERUŠENÍ PROVOZU MATEŘSKÉ ŠKOLY

Po projednání se zřizovatelem bude

MATEŘSKÁ ŠKOLA V DOBĚ LETNÍCH PRÁZDNIN UZAVŘENA, A TO V TERMÍNECH

od 1.7. 2022 do 8.7. 2022 a od 18.7.2022 do12.8.2022

V níže uvedených termínech mohou děti navštěvovat jinou mateřskou školu v Lanškrouně, a to takto:

1.7.2022-8.7.2022 MŠ ŽIŽKOVA
8.8.2022-12.8.2022 MŠ DOLNÍ TŘEŠŇOVEC

V případě, že máte zájem dítě umístit v některém z výše uvedených termínů do mateřské školy, je třeba učinit tyto kroky:

  1. vyplnit žádost o přijetí dítěte na prázdninový provoz, kterou získáte ve své (kmenové) MŠ od 1.6. 2022

  2. odevzdat ji v příslušné mateřské škole v jednom z těchto dní:

6.6. 2022 od 08.00 do 12.00 hod.

7.6. 2022 od 13.00 do 16.00 hod.

8.6. 2022 od 13.00 do 16.00 hod.

Jde o zápis, proto je třeba dodržet tento termín, neboť pozdějším žádostem nebude vyhověno.

Současně Vás upozorňujeme, že prázdninový provoz je určen pracujícím rodičům.

Případné dotazy k podávání žádostí o přijetí dítěte na jinou mateřskou školu zodpoví ředitelka MŠ.

Mgr. Kristina Popelářová, Dis., ředitelka školy

V Lanškrouně dne 14.4.2022

Zveřejněno ve vývěsce školy, v šatnách dětí a na webových stránkách školy dne 19.4.2022.


 

 

print Formát pro tisk