Kategorie: Aktuality

OZNÁMENÍ ROZHODNUTÍ O PŘIJETÍ K PŘEDŠKOLNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ NA ŠKOLNÍ ROK 2024-2025

 

OZNÁMENÍ ROZHODNUTÍ O PŘIJETÍ K PŘEDŠKOLNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ

NA ŠKOLNÍ ROK 2024-2025

 

Ředitelka mateřské školy, jejíž činnost vykonává Mateřská škola, Lanškroun, Wolkerova 85, okres Ústí nad Orlicí, jako správní orgán rozhodla o přijetí dětí k předškolnímu vzdělávání od školního roku 2024-2025 podle §34, §165 odst.2 a §183 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění, a

v souladu se zákonem č.500/2004 Sb., správní řád, v platném znění takto:

 

Registrační číslo uchazeče Výsledek řízení

 

ZA/01/2024 přijat/a/

ZA/03/2024 přijat/a/

ZA/04/2024 přijat/a/

ZA/06/2024 přijat/a/

ZA/08/2024 přijat/a/

ZA/12/2024 přijat/a/

ZA/13/2024 přijat/a/

ZA/14/2024 přijat/a/

ZA/17/2024 přijat/a/

ZA/22/2024 přijat/a/

ZA/23/2024 přijat/a/

ZA/24/2024 přijat/a/

ZA/27/2024 přijat/a/

ZA/29/2024 přijat/a/

ZA/30/2024 přijat/a/

ZA/31/2024 přijat/a/

ZA/33/2024 přijat/a/

ZA/35/2024 přijat/a/

ZA/36/2024 přijat/a/

 

 

Mgr. Kristina Popelářová, DiS.

ředitelka školy

 

 

Zveřejněno dne 24.5.2024 – vyvěšeno ve vývěsce mateřské školy a na webových stránkách školy www.ms-wolkerova.cz.

 

print Formát pro tisk