Kategorie: Aktuality

PŘIJETÍ DĚTÍ NA LETNÍ PROVOZ

PŘIJETÍ DĚTÍ NA LETNÍ PROVOZ

tel. 465 322 596

e-mail: mswolkerova@inlan.cz PSČ 563 01

Naše č.j.: 150/2022/RE

Vyřizuje: K.Popelářová

Počet listů: 1

Počet příloh: 0

Spisový znak: B7

Skartační znak: S/5

Datum: 10.6. 2022

 

OZNÁMENÍ ROZHODNUTÍ O PŘIJETÍ K PŘEDŠKOLNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ PO DOBU PŘERUŠENÍ PROVOZU JINÝCH MATEŘSKÝCH ŠKOL V LANŠKROUNĚ VE ŠKOLNÍM ROCE 2021-2022

 

Ředitelka mateřské školy, jejíž činnost vykonává Mateřská škola, Lanškroun, Wolkerova 85, okres Ústí nad Orlicí, jako správní orgán rozhodla o přijetí dětí k předškolnímu vzdělávání po dobu přerušení provozu jiných mateřských škol v Lanškrouně ve školním roce 2021-2022 podle §34, odst.11, §165 odst.2 a §183 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění, a v souladu se zákonem č.500/2004 Sb., správní řád, v platném znění, takto:

 

Registrační číslo uchazeče Výsledek řízení

 

LP/ 01/2022 přijat/a/

LP/ 02/2022 přijat/a/

LP/ 03/2022 přijat/a/

LP/ 04/2022 přijat/a/

LP/ 05/2022 přijat/a/

LP/ 06/2022 přijat/a/

LP/ 07/2022 přijat/a/

LP/ 08/2022 přijat/a/

LP/ 09/2022 přijat/a/

LP/ 10/2022 přijat/a/

LP/ 11/2022 přijat/a/

LP/ 12/2022 přijat/a/

LP/ 13/2022 přijat/a/

LP/ 14/2022 přijat/a/

LP/ 15/2022 přijat/a/

LP/ 16/2022 přijat/a/

LP/ 17/2022 přijat/a/

LP/ 18/2022 přijat/a/

LP/ 19/2022 přijat/a/

LP/ 20/2022 přijat/a/

LP/ 21/2022 přijat/a/

LP/ 22/2022 přijat/a/

LP/ 23/2022 přijat/a/

LP/ 24/2022 přijat/a/

LP/ 25/2022 přijat/a/

LP/ 26/2022 přijat/a/

LP/ 27/2022 přijat/a/

LP/ 28/2022 přijat/a/

LP/ 29/2022 přijat/a/

LP/ 30/2022 přijat/a/

LP/ 31/2022 přijat/a/

LP/ 32/2022 přijat/a/

LP/ 33/2022 přijat/a/

LP/ 34/2022 přijat/a/

LP/35/2022 přijat/a/

LP/36/2022 přijat/a/

 

 

Mgr. Kristina Popelářová, Dis.

ředitelka školy

 

Zveřejněno dne 10.6.2022 – vyvěšeno ve vývěsce mateřské školy na plotě a na webových stránkách školy www.ms-wolkerova.cz.

 

 

 

 


 

 

print Formát pro tisk