Kategorie: Aktuality

ROZHODNUTÍ O PŘIJETÍ

Mateřská škola, Lanškroun, Wolkerova 85, okres Ústí nad Orlicí

 

tel. 465 322 596

e-mail: mswolkerova@inlan.cz PSČ 563 01

Naše č.j.: MSW 111/2022/RE

Vyřizuje: K.Popelářová

Počet listů: 1

Spisový znak: B7

Skartační znak: S/5

Datum: 2.6.2022

 

OZNÁMENÍ ROZHODNUTÍ O PŘIJETÍ K PŘEDŠKOLNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ

NA ŠKOLNÍ ROK 2022-2023

 

Ředitelka mateřské školy, jejíž činnost vykonává Mateřská škola, Lanškroun, Wolkerova 85, okres Ústí nad Orlicí, jako správní orgán rozhodla o přijetí dětí k předškolnímu vzdělávání od školního roku 2022-2023 podle §34, §165 odst.2 a §183 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění, a

v souladu se zákonem č.500/2004 Sb., správní řád, v platném znění takto:

 

Registrační číslo uchazeče Výsledek řízení

 

ZA/01/2022 přijat/a/

ZA/07/2022 přijat/a/

ZA/10/2022 přijat/a/

ZA/13/2022 přijat/a/

ZA/14/2022 přijat/a/

ZA/18/2022 přijat/a/

ZA/20/2022 přijat/a/

ZA/21/2022 přijat/a/

ZA/22/2022 přijat/a/

ZA/25/2022 přijat/a/

ZA/29/2022 přijat/a/

ZA/30/2022 přijat/a/

ZA/34/2022 přijat/a/

ZA/36/2022 přijat/a/

ZA/37/2022 přijat/a/

 

 

 

Mgr. Kristina Popelářová, DiS.

ředitelka školy

 

 

Zveřejněno dne 2.6.2022 – vyvěšeno ve vývěsce mateřské školy a na webových stránkách školy www.ms-wolkerova.cz.

 

 

ZA/11/2022 - přerušení správního řízení

 

 

 

 


 

 

print Formát pro tisk