Kategorie: Aktuality

Zápis do MŠ pro šk.rok 2024/2025

 

Mateřská škola, Lanškroun, Wolkerova 85, okres Ústí nad Orlicí

tel.: 465 322 596, 775 445 598

e-mail: mswolkerova@inlan.cz PSČ 563 01

___________________________________________________________________

 

Oznámení veřejnosti o konání zápisu a jeho organizaci

Příloha č.1 ,,Přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání pro školní rok 2024-2025“, č.j. MSW 47/2024/RE

 

Zápis do mateřské školy pro školní rok 2024/2025

 

Zápis k předškolnímu vzdělávání proběhne po dohodě se zřizovatelem, v souladu

s právními předpisy, a v souladu se směrnicí školy o přijímání k předškolnímu vzdělávání

v pondělí 6. května 2024.

 

Podání žádosti

Žádost o přijetí dítěte je možné doručit:

 

OSOBNÍM PODÁNÍM DNE 6.5.2024 V BUDOVĚ MATEŘSKÉ ŠKOLY V KANCELÁŘI ŘEDITELKY

od 8.00 do 16.00 hod.

 

Dále je možné doručit žádost ve vyhlášeném termínu do datové schránky školy ID u6mwy4y nebo poštou na adresu Mateřská škola, Wolkerova 85, 563 01 Lanškroun, případně e-mailem se zaručeným elektronickým podpisem.

 

Dokumenty potřebné k zápisu, které budou sloužit k ověření náležitostí požadovaných správním řádem:

  • řádně vyplněná a podepsaná žádost o přijetí dítěte včetně potvrzení lékaře o podrobení se stanovenému očkování – žádost lze vytisknout z webových stránek školy www.ms-wolkerova.cz /rubrika Aktuality/ nebo vyzvednout přímo v mateřské škole od 18.4.2024

  • rodný list dítěte a občanský průkaz zákonného zástupce

  • u cizích státních příslušníků příloha – oprávnění k pobytu na území České republiky, doklad o současném místu pobytu

 

 

 

 

V Lanškrouně dne 10.4.2024

Mgr. Kristina Popelářová, ředitelka školy

 


 

 

print Formát pro tisk