Kategorie: Dokumenty

KRITÉRIA pro přijímání dětí do MŠ

  1. Přednostní přijetí mají děti, které svým trvalým pobytem (cizinci svým místem pobytu) přísluší ke školskému obvodu školy a před začátkem školního roku, tzn. ke dni 31.8.2022, dosáhnou nejméně třetího roku věku, uplatněné při zápise do dne 16.5. 2022.

 

  1. Dále se přijímají děti, které k 31.8.2022 dovršily nejméně tří let věku, mají trvalý pobyt v Lanškrouně (cizinci místo pobytu) a nepřísluší ke školskému obvodu školy. Tyto děti jsou přijímány dle věku od nejstaršího.

 

      3. Dále se přijímají děti, které k 31.8.2022 dovršily nejméně tří let věku, nemají trvalý pobyt v            Lanškrouně     (cizinci místo pobytu) a tudíž nepřísluší ke školskému obvodu školy. Tyto děti jsou přijímány dle věku od nejstaršího.

 

      4. Dále se přijímají děti, které dovrší tří let věku v období od 1.9.2022, a to příslušící ke školskému obvodu   školy či spádové k jinému obvodu školy (cizinci místo pobytu). Tyto děti jsou přijímány dle věku od nejstaršího.

 

Způsob řazení dětí:

Nejdříve jsou přijímány děti splňující hledisko 1, poté děti splňující hledisko 2 řazené dle věku od nejstaršího (rok, měsíc, den), následuje řazení dětí splňující hledisko 3 dle věku od nejstaršího (rok, měsíc, den). Nakonec se přistupuje k hledisku 4, v němž jsou děti řazeny dle věku od nejstaršího. V případě stejného data narození se děti řadí podle abecedy – dle příjmení dítěte.

Dítě může být přijato k předškolnímu vzdělávání i v průběhu školního roku. Na uvolněná místa se nevyhlašuje v průběhu roku samostatný zápis.

 

Mgr. Kristina Popelářová, Dis., ředitelka školy

V Lanškrouně dne 4.4.2022
 

 

 

print Formát pro tisk