Zdroj: https://ms-wolkerova.cz/skolni-jidelnaa/informace-o-alergenech-ve-skolnich-jidelnach  •  Vydáno: 27.1.2015 13:10  •  Autor: Radka a Stáňa

INFORMACE O ALERGENECH VE ŠKOLNÍCH JÍDELNÁCH

Informace o alergenech ve školních jídelnách

 

Každá školní jídelna má od 13.12. 2014 povinnost informovat strávníka o tom, zda se v nabízené potravině či pokrmu vyskytují látky nebo produkty vyvolávající alergie nebo nesnášenlivost, jejichž seznam vyplynul z Nařízení EU č.1169/2011. Jedná se o 14 vybraných alergenů, jejichž výčet najdete na nástěnkách v šatnách. Přítomnost těchto vybraných alergenů bude v naší mateřské škole označena na jídelníčku číslem.

Upozorňujeme, že jídelna má v tomto ohledu funkci pouze informační tak jako každý výrobce potravin a pokrmů. Školní jídelna je povinna označit vyrobený pokrm alergenní složkou, ale nebude brát zřetel na jednotlivé přecitlivělosti strávníků.

Podrobnosti naleznete na nástěnkách v šatnách jednotlivých tříd.

 

Irena Langrová, 9.12.2014