Zdroj: https://ms-wolkerova.cz/aktualita/oznameni-rozhodnuti-o-prijeti-k-predskolnimu-vzdelavani-po-dobu-preruseni-provozu-jinych-materskych-skol-v-lanskroune-ve-skolnim-roce-2023-2024  •  Vydáno: 11.6.2024 13:44  •  Autor: Radka a Stáňa

OZNÁMENÍ ROZHODNUTÍ O PŘIJETÍ K PŘEDŠKOLNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ PO DOBU PŘERUŠENÍ PROVOZU JINÝCH MATEŘSKÝCH ŠKOL V LANŠKROUNĚ VE ŠKOLNÍM ROCE 2023-2024

 

OZNÁMENÍ ROZHODNUTÍ O PŘIJETÍ K PŘEDŠKOLNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ PO DOBU PŘERUŠENÍ PROVOZU JINÝCH MATEŘSKÝCH ŠKOL V LANŠKROUNĚ VE ŠKOLNÍM ROCE 2023-2024

 

Ředitelka mateřské školy, jejíž činnost vykonává Mateřská škola, Lanškroun, Wolkerova 85, okres Ústí nad Orlicí, jako správní orgán rozhodla o přijetí dětí k předškolnímu vzdělávání po dobu přerušení provozu jiných mateřských škol v Lanškrouně ve školním roce 2023-2024 podle §34, odst.11, §165 odst.2 a §183 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění, a v souladu se zákonem č.500/2004 Sb., správní řád, v platném znění, takto:

 

Registrační číslo uchazeče Výsledek řízení

 

LP/01/2024 přijat/a/

LP/02/2024 přijat/a/

LP/03/2024 přijat/a/

LP/04/2024 přijat/a/

LP/05/2024 přijat/a/

LP/06/2024 přijat/a/

LP/07/2024 přijat/a/

LP/08/2024 přijat/a/

LP/09/2024 přijat/a/

LP/10/2024 přijat/a/

LP/11/2024 přijat/a/

LP/12/2024 přijat/a/

LP/13/2024 přijat/a/

 

 

 

 

 

Mgr. Kristina Popelářová, Dis.

ředitelka školy

 

Zveřejněno dne 12.6.2024 – vyvěšeno na budově mateřské školy a na webových stránkách školy www.ms-wolkerova.cz.