Úvod

Mateřská škola se nachází v poměrně klidné části města v blízkosti centra. Do provozu byla uvedena v roce 1977 jako závodní mateřská škola. V současné době je samostatným právním subjektem. Je příspěvkovou organizací města Lanškroun, které je jejím zřizovatelem.

Mateřská škola s celodenním provozem má tři třídy s celkovou kapacitou 81 dětí. Součástí školy je školní jídelna s vlastní kuchyní. Přízemní budova školy sestává z několika vzájemně propojených pavilonů, z nichž jsou tři určeny pro jednotlivé třídy a čtvrtý je pavilon provozní. Jednotlivé třídy s názvy Berušky, Včelky a Motýlci mají vlastní zázemí – hernu, jídelnu, šatnu, sociální zařízení včetně vlastního vchodu do budovy. Všechny prostory jsou světlé, prostorné a moderně vybavené.

Školu obklopuje rozlehlá zahrada. V první části zahrady byla zbudována zahrada v přírodním stylu s dřevěnými zahradními a herními prvky s využitím umělého svahu. V další části areálu slouží k rozvíjení pohybových schopností a k tvořivým hrám herní prvky "Městečko Bimbi" a "Tivoli". Všechny prvky včetně tří pískovišť vyhovují současným požadovaným bezpečnostním normám.

Dětem je v naší školce poskytována plnohodnotná vyvážená strava. Podávaná jídla odpovídají dnešnímu trendu zdravé výživy. Během dne je pro děti zajištěn pitný režim.

Děti jsou vedeny v naší školce po všech směrech ke zdravému životnímu stylu.

Děti se vzdělávají podle školního vzdělávacího programu s názvem "S písničkou za poznáváním světa".

Utvářením zdravého podnětného školního prostředí a naplňováním cílů Programu environmentální výchovy a Minimálního preventivního programu školy se nám daří vést děti k prosociálnímu chování a k úctě k lidem a k přírodě.

Doplňkové programy Motýlek, Flétničky a Cvičínek odpovídají profilaci školy, tzn. podporují rozvoj hudebních schopností, hudebního cítění a zdraví dět. Dětem je poskytována odborná logopedická péče. Škola spolupracuje s poradenskými organizacemi jako Pedagogicko - psychologická poradna v Ústí nad Orlicí, Speciálně pedagogické centrum v Ústí nad Orlicí, a s dalšími odborníky (psychology, pediatry, logopedy apod.).