Zdroj: https://ms-wolkerova.cz/dokumenty/provozni-rad-zahrady-ms  •  Vydáno: 18.9.2020 13:01  •  Autor: Radka a Stáňa

Provozní řád zahrady MŠ

Mateřská škola,Lanškroun,Wolkerova 85,

okres Ústí nad Orlicí

tel. 465 322 596

e-mail: mswolkerova@inlan.cz PSČ 563 01

 

Naše č.j.: MSW 128/2023/RE

Vyřizuje: Kristina Popelářová

Vydala: Kristina Popelářová

Počet listů: 3

Počet příloh: 0

Spisový znak: C4

Skartační znak: A/5

Datum: 31.8.2023

Účinnost od: 1.9.2023

 

PROVOZNÍ ŘÁD ZAHRADY MŠ

 

Provozní řád upravuje podmínky provozu školní zahrady. Ředitelka školy vydává provozní řád školní zahrady na základě zákona č.561/2004 Sb.v platném znění (školský zákon), vyhlášky č.14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání v platném znění a na základě vyhlášky č.64/2005 Sb., o evidenci úrazů dětí,ve znění pozdějších předpisů.

 

 

I. Všeobecná ustanovení

 

1. Provozovatelem školní zahrady je Mateřská škola, Lanškroun, Wolkerova 85, okres Ústí

nad Orlicí. Areál zahrady je umístěn na pozemcích školy.

Součástí zahrady v blízkosti školy jsou travnaté plochy, chodníky, okrasné stromy a keře, 1 zahradní montovaný domek, 1 dřevěný altánek, 2 pískoviště, zahradní zařízení s názvem ,,Městečko Bimbi“, ,,Tivoli“, 1 houpadlo ,,Žirafa“, 3 zahradní stoly a lavičky.

V části zahrady, kde se nachází zatravněný svah, je vybudována zahrada v přírodním stylu,

k níž náleží zahradní domek, průchozí dřevěný altán /6x5m/, 2 lavičky s opěradlem přenosné, 4 lavičky s opěradlem zabudované do země, odpočinkové místo „studna“, proutěné iglú, velké lanové centrum, 6 vyplavených kmenů, pískoviště , terénní skluzavka, terénní schody a 3 palisády na pěstování bylinek a květin. V druhé části má zahrada proutěný vrbový tunel. Zahrada má okrasné a ovocné stromy a keře. V zahradě se lze pohybovat po zatravněné ploše či pískové cestě. V jarním a letním období využívají děti plastový nábytek včetně 2 plastových prolézaček „housenek“ a také vodní stolečky.

Zahrada slouží k naplňování cílů ŠVP mateřské školy. Zařízení školní zahrady je

určeno pro děti předškolního věku, které navštěvují naši mateřskou školu.

 

2. Provozní doba školní zahrady je stanovena v návaznosti na provoz mateřské školy,

a to v době od 6.30-16.30 hodin.

 

3. Veškerá činnost prováděná dětmi v prostorách školní zahrady je možná pouze v doprovodu

zaměstnanců školy (především pedagogických pracovníků školy) nebo zákonných

zástupců dětí, kteří nesou plnou odpovědnost za bezpečnost dětí a jejich chování.

 

 

 

 

II. Práva a povinnosti provozovatele

 

1. Provozovatel má právo vykázat návštěvníka (netýká se dětí MŠ) zahrady, jestliže:

 

2. Provozovatel má právo požadovat případnou náhradu škody po návštěvníkovi, který ji

způsobil.

 

III.Práva a povinnosti návštěvníků a uživatelů zahrady (zaměstnanců školy, pedagogických pracovníků jiné školy, zákonných zástupců dětí, případně jimi pověřených osob, které je ve vztahu ke škole zastupují).

 

1. Návštěvník má právo užívat v souladu s provozním řádem určené prostory zahrady a jejich vybavení.

 

2. Návštěvník je povinen:

provozovateli

je povinen uvést je do původního stavu

 

Zákonní zástupci dětí nebo jimi pověřené osoby nesou plnou odpovědnost za bezpečnost dětí a jejich případné úrazy na zařízeních školní zahrady v době před předáním učitelkám školy a v době po převzetí dětí od učitelek školy.

 

3. Návštěvníkům není v prostorách areálu zahrady dovoleno:

 

 

 

 

4. Práva a povinnosti zaměstnanců školy (pedagog.i nepedagog. pracovníků) a dětí

 

činnosti tak, aby předcházely úrazům - dále viz. Směrnice o bezpečnosti a ochraně zdraví

 

 

V. Závěrečná ustanovení

 

Tento provozní řád je závazný pro pedagogické pracovníky, provozní pracovníky školy, pro všechny návštěvníky a uživatele zahrady. Je pro všechny uživatele veřejně přístupný.

Tento provozní řád nabývá účinnosti dne 1.září 2023 a ruší předchozí znění provozního řádu zahrady č. j. MSW 166/2022/RE.

 

Mgr. Kristina Popelářová, DiS.

ředitelka školy