Informace k organizaci

Zřizovatel: Město Lanškroun, nám. J. M. Marků 12, okres Ústí nad Orlicí 

Ředitelka školy: Mgr. Kristina Popelářová,DiS.
Telefonní číslo: 465 322 596
E-mail: mswolkerova@inlan.cz
Datová schránka: u6mwy4y


Rozdělení na třídách:

1. třída ,,BERUŠKY
věk dětí: 3-4 leté,
učitelky: Radmila Šilarová

               Irena Jambrichová
pedag.asistent: Gabriela Staneková

Berušky 1 Berušky 2 Berušky 3

2.třída ,,VČELKY
věk dětí : 4-5 leté,
učitelky:
 Gabriela Rousková,DiS

Mgr. Kristina Popelářová, DiS.

pedag.asistent: Martina Šemberová

 

 

Motýlci 1 Motýlci 2 Motýlci 3

3.třída ,,MOTÝLCI
věk dětí: 5-6 leté,
učitelky:
Kateřina Vacek,DiS.

Mgr. Barbora Marková,Dis.

pedag. asistent:Helena Marešová

 

Včelky 1 Včelky 2 Včelky 3

Naše zahrada:

 
Zahrada 1 Zahrada 2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Provozní personál

vedoucí škol. jídelny: Irena Langrová
kuchařka: Hana Parentová
školnice: Pavlína Richtrová
kuchařka, uklízečka: Hana Jirků

 

Provozní doba MŠ: 6.30-16.30 hodin

Scházení dětí: do 8.00 hodin  ( po domluvě s tříd.učitelkami dle potřeby rodičů ) 
Vyzvedávání dětí: - po obědě v době ve 12.30 hodin
- odpoledne v době od 14.30 - 16.30 hodin
- vyzvedávání dětí sourozencem,prarodiči a známými je podmíněno vyplněním formuláře o převzetí odpovědnosti, který si rodiče mohou vyzvednout v jednotlivých třídách 
Poplatky:
ÚPLATA za předškolní vzdělávání dětí (školné): 500,-Kč měsíčně. Stravné: 43,-Kč/den, děti s OŠD 44,-Kč/den
Konzultační hodiny:
-domluvit předem osobně, příp. na tel.č. 465 322 596


Denní program v MŠ

6:30 - 10:00
- scházení dětí do MŠ, ranní hry a volné aktivity dle přání dětí či nabídky učitelky
- individuální péče dětem, grafomotorika
- ranní cvičení (zdravotní cvičení, pohybové hry,tanečky , pohyb. aktivita dle hudby a pod.)
- hygiena
- didakticky zacílené činnosti (ve skupinách či individuálně vycházející ze ŠVP, TVP – probíhají denně dle vlastního zájmu dětí se řízených činností se zúčastnit )
- skupinová a individuální péče dětem (dětem s odkladem školní docházky, nadaným dětem, dětem s vadami řeči...)  volné hry dětí

9.00
- svačina ( probíhá formou samoobslužnosti, případně s pomocí učitelky – dle schopnosti dítěte )

10.00 - 12.00
- pobyt venku (vycházky, školní zahrada)
- hygiena

12.00 - 12.30
- oběd (polévku dětem nalévají učitelky, hlavní jídlo si dle schopností odebírají děti samy, případně roznášejí učitelky)

12.30 _ 14.15
- hygiena, odpolední odpočinek, klidové činnosti

14.30 - 16:30
- pohybová aktivita (hry, tanečky), svačina,
- hry a zájmové činnosti, pokračování a dokončování prací a činností z dopoledního programu, pobyt venku na školní zahradě, individuální péče dětem

14.15 - 14.30
- svačina

14.30 - 16:30
- pohybová aktivita (hry, tanečky), svačina,
- hry a zájmové činnosti, pokračování a dokončování prací a činností z dopoledního programu, pobyt venku na školní zahradě, individuální péče dětem