Akce školy

 Plán akcí na školní rok 2021 / 2022

 
Akce na jednotlivé měsíce                                                 
 
 
ZÁŘÍ
Divadelní představení "O koblížkovi"  6.9.
Informační schůzka pro rodiče 9. 9. Motýlci, 7.9. Včelky 
Mezinárodní den první pomoci - náměstí  7.9.
Dopravní projekt ve spolupráci s MÚ  9.9.
Depistáž klinickou logopedkou  16.9.                                       
 
 
ŘÍJEN
*Hudební pořad "Nashledanou, milí ptáčci"     18.10.
Program EVVO
                                                                     
LISTOPAD
*Návštěva kina – pásmo pohádek
*Divadení představení "S Bohoušem po lese"  11.11.
Procházka za zvířátky
Konzultace s rodiči  22. - 26.11.
                                                                          
PROSINEC
„Čertí školka“ a „Mikulášská nadílka“-setkání s Mikulášem  3.12.
*Pečení vánočních dobrot a cukroví  6. - 10.12.
 Vánoční koncert s hudebníky ze ZUŠ La            13.12.-20.12. 
*Divadelní představení "Vánoce s pejskem a kočičkou"  15.12.                                                                                                               
Vánoční setkání u stromečku s nadílkou hraček    21.12.                                    
 
LEDEN
*Předplavecký výcvik                                                                             
Projektový den
 
ÚNOR
Předplavecký výcvik – pokračování kurzu                                          
Konzultace s rodiči 1. 2.- 3. 2.
*Divadelní představení v MŠ "Jak si pejsek popletl lentilky s léky"  16.2.                                          
*Maškarní karneval - zábavné odpoledne dětí s jejich rodiči 24.2.          
.            
 
BŘEZEN
Návštěva Městské knihovny v Lanškrouně 
Projektový den                                             
*,,Hrajeme si před školkou" - Den otevřených dveří s work shopem pro rodiče s dětmi                
 
 
DUBEN
*"Velikonoční království" - divdelní představení v L´artu  11.4.
*Velikonoční tvoření dětí a rodičů v MŠ - tradice Velikonoc  12.4.   
*Návštěva předškoláků v ZŠ, dny otevřených dveří v ZŠ - dle nabídek ZŠ           
Čarodějnická školka - čarodějnické hry a kouzla dětí s učitelkami  29.4.
 
                                                  
KVĚTEN
*Den otevřených dveří spojený se zápisem dětí do MŠ  2. - 13.5.
*Školní výlet  celé MŠ                             
Besídky pro rodiče jednotlivých tříd     9. - 13.5..                 
*Vystoupení pěv. souboru „Motýlek“ na koncertu „Děti dětem“             
Výuka na dopravním hřišti a koloběžkové závody      23.5. - 27.5.      
*Sportovní hry v MŠ  a městské kolo her                                               
 
ČERVEN
Kouzelnické vystoupení  1.6.
Školní pěší výlety do okolí Lanškrouna
Návštěva Polytechnického centra na ZŠ Dobrovského                                                                                             
Aktovkový den
Předškolácká stezka
Rozloučení předškoláků s MŠ                                                   
    
Výše uvedené akce budou doplněny besedami, exkurzemi a různými setkáními a dalšími aktivitami, které vyplývají ze ŠVP, TVP a na základě aktuálních nabídek – např. návštěva filmových představení, divadelních či tanečních představení, zapojení dětí do výtvarných a sportovních soutěží.
 
Aktuální informace zveřejňujeme na webových stránkách MŠ v rubrice Aktuality a na nástěnkách v šatnách dětí.
 
*Konání společných akcí a jejich rozsah se budou řídit momentální epidemiologickou situací v našem regionu, případně nařízeními státních orgánů.