Akce školy

Plán akcí na školní rok 2022/2023

Akce na jednotlivé měsíce                         
										
ZÁŘÍ										
Světový den první pomoci 2.9.				           
Informační schůzka pro rodiče  5.9. ,6.9. 			         
Doprovodný program k celoměstské akci „Lanškrounská kopa“  9.9.  
Depistáž logopedky 16.9.							
Zahájení celoročního projektu Človíček a jeho planeta Země          
                                                                        

ŘÍJEN 
„Jablíčkobraní“ – projekt EVVO pro děti a rodiče                              
„Mezi námi“ - zahájení celoročního projektu – spolupráce MŠ a Domu seniorů       
EVVO - ekologické chování a výstava ve spolupráci s Eko-com v projektu Tonda obal 
Pohádka Ze života stromů  7.10.       10.30 h.	                            
 „Za pohádkou do přírody“ - projekt k poznávání živé a neživé přírody              
                      
                									  
LISTOPAD
„Mezi námi“ - setkání se seniory								
„Ježci a podzimní uspávání“ - program EVVO ve spolupráci s ekocentrem Stolístek    
„Medová snídaně“ – projektový den s přípravou zdravých pokrmů dětmi ve spolupráci s odborníky Ministerstva zemědělství- preventivní program                                 Popelářová
Návštěva kina – pásmo pohádek                                             
Konzultace s rodiči                                                  

PROSINEC
Předvánoční výlet do Pekla Čertovina 1.12.						      
„Čertí školka“ a „Mikulášská nadílka“-setkání s Mikulášem 5.12.                 
Pečení vánočních dobrot a cukroví 	6.- 13.12.				      
Pohádka „Vánoční hvězda“ - div. představení v Lartu  7.12.                                
„Mezi námi“ - Vánoční představení dětí v Domě seniorů, vánoční tvoření v Domě seniorů 													Šilarová
Vánoční koncert žáků a učitelů ZUŠ v MŠ 							                         
Vánoční setkání u stromečku s nadílkou hraček    19.12.                                          

LEDEN
Předplavecký výcvik úterky od 3.1. 							    
Konzultace s rodiči 24.-26.1.                          			 										   Popelářová, Marková                                
          
ÚNOR
Předplavecký výcvik – pokračování kurzu 
Preventivní projekt na podporu zdraví dětí							
„Pohádka dračí aneb trable s princeznou“ - divadelní představení v MŠ 21.2. v 10.30 h.                    
Maškarní karneval“ - zábavné odpoledne dětí s jejich rodiči  23.2.           

BŘEZEN
Návštěva Městské knihovny v Lanškrouně       					                   
„Mezi námi“ – setkání se seniory v rámci projektu  				           

DUBEN
Velikonoční výlet – Pradědečkovo muzeum Bludov  ??                                                                  
Velikonoční odpolední tvoření s rodiči   4.4.         			                
Návštěva předškoláků v ZŠ, Dny otevřených dveří v ZŠ				         
„Čarodějnická školka“ - čarodějnické hry a kouzla  28.4.		               								                                                   

KVĚTEN
„Den otevřených dveří“ spojený se zápisem dětí do MŠ                   
Besídky pro rodiče jednotlivých tříd       9.,10.,11.5.          
Výuka na dopravním hřišti a koloběžkové závody                        
Sportovní hry v MŠ a městské kolo her           	              
"S divadlem na cestě k přírodě" -div. představení v MŠ  25.5.					      	

ČERVEN
                          
Projektový den Kosmos (se zážitkovým stanem)    8.6.                                                   
Školní pěší výlety                                                    
„Aktovkový den“ - předškoláci                               
Slavnostní rozloučení s MŠ                      		       
	
	Výše uvedené akce budou doplněny besedami, exkurzemi a různými setkáními a dalšími aktivitami, které vyplývají ze ŠVP, TVP a na základě aktuálních nabídek – např. návštěva filmových představení, divadelních či tanečních představení, zapojení dětí do výtvarných a sportovních soutěží. 

Aktuální informace zveřejňujeme na webových stránkách MŠ v rubrice Aktuality a na nástěnkách v šatnách dětí.